Facebook

;

Plejeplan for greens

Henover vinteren oplevede vi i højere grad end tidligere problemer med specielt seks af vore greens. Baneudvalget havde derfor i marts måned besøg af banekonsulent Allan Brandt fra DGU med henblik på at få belyst problemerne samt få den optimale vejledning til behandling og vedligehold af greens.

Banekonsulenten gennemgik ved besøget vore greens sammen med greenkeeperne og baneudvalget - og der blev foretaget målinger og taget prøver i både overflade og dybde. Problemerne med de berørte greens har flere årsager. For det første, er det vigtigt med lys og luft, for at skabe sunde greens. Dette er allerede forsøgt afhjulpet ved udtynding af beplantningen omkring alle de greens, hvor det har været muligt.

For det andet kan der konstateres et omkring 3 cm tykt filtlag under overfladen, hvilket er langt mere, end de tilrådelige højst 0,5 cm. Det forholdsvis tykke filtlag bevirker, at græsset er ekstra sårbart overfor sygdom og skader, og kan have svært ved at vokse. Greens blev ligeledes målt for komprimering, men her var der heldigvis ingen problemer. Helt ned i 30 cm dybde er der rigtig fin gennemgang. Konklusionen på analysen er derfor, at med den rette pleje, kan vi få rettet op på problemerne henover sommeren.

Bestyrelsen, baneudvalget og greenkeeperne prioriterer indsatsen med at få optimale greens meget højt. Der er på baggrund af banekonsulentens anbefalinger blevet udarbejdet en omfattende arbejds- og vedligeholdelsesplan, og grenkeeperne har en stor og tidskrævende arbejdsopgave foran sig for at løse problemerne, specielt med det tykke filtlag.

Arbejdet vil omfatte dybdeluftning, hurtigprikning, optagning af propper og verikalskæring, samt hyppig topdressing. Alene til topdressing forventes i løbet af sæsonen tilført 160 ton sand. Derudover vil der ske eftersåning af greens hver fjerde uge, ligesom der vil blive tilført mere gødning, end tidligere. De mest berørte greens vil blive klippet med single-klipper (hånd-klipper), indtil de igen tåler belastningen fra tungere materiel.

Ovenstående projekt er tidskrævende, og alene den ekstra indsats med topdressing og luftningsprogram medfører et ekstra tidsforbrug på omkring 500 mandetimer. Greenkeeperne er derfor nødt til at prioritere arbejdet med greens højere på bekostning af andre opgaver, hvor der vil blive behov for hjælp af frivillige.

De mange plejetiltag kan naturligvis ikke gennemføres uden en vis gene for spillerne på banen. Greenkeeperne bestræber sig på at gennemføre arbejdet, så det generer mindst muligt, men vejret spiller også en afgørende rolle, så arbejdet må passes ind under hensyntagen til vejrforholdende. Bestyrelsen og baneudvalget håber på medlemmernes opbakning og forståelse - og vi ser frem til, at vi alle igen snart kan putte på super greens.

Baneudvalget

Nyhedsarkiv

Powered by mod LCA

Banen er åben (vintergreens)

På grund af frost er sommergreens lukket, så der skal spilles til vintergreens.

Der er lukket for biler og ande køretøjer (trolley tilladt).

Vinterregler med lejeforbedring gælder.

Fra 1/11 ingen handicapregulering.
Se alle midlertidige lokale regler her.

Aktivitetskalender

tir d. 27 feb 00:00
Kontoret er ferielukket i uge 9
tor d. 08 mar 07:30 - 09:30
VB Netværksmøde
lør d. 24 mar 10:00 -
Privat selskab i Cafeen
søn d. 25 mar 10:00 -
Privat selskab i Cafeen
tir d. 27 mar 19:00 - 21:00
Medlemsmøde - bl.a. med info om den kommende sæson
søn d. 01 apr 10:00 -
Privat selskab i Cafeen
man d. 02 apr 09:00 - 15:00
OBH Nordica Åbningsturnering
ons d. 04 apr 18:00 - 20:00
Åbent Hus - kom og prøv golfspillet
tor d. 05 apr 07:30 - 09:30
VB Netværksmøde
fre d. 06 apr 19:00 -
Vinsmagning v/Diagonalen Vin & Blomster