Plan for beplantning på banen

I marts 2016 afsluttedes den anden og sidste større etape i skovningen af de gamle plantagearealer. Forud venter opgaven med løbende at udvikle beplantningen på banen, så træer, planter og natur på sigt får et mere sammenhængende udtryk.

Første etape af skovningen gennemførtes i marts 2015 og omhandlede arealerne ved greens på hul 2, 6, 12, 13 og 18. Her blev områder med gamle og svage plantagetræer ryddet, både for at undgå yderligere stormfald i greenområderne, som det skete i 2013 og 2014, og for at skabe tiltrængt lys og luft til de fem greens.

Efter endnu en storm i efteråret 2015, hvor endnu en mængde træer i de tilbageværende plantageområder faldt, besluttede bestyrelsen, at også de resterende, større plantagearealer måtte skoves – igen for at undgå yderligere tilfælde af stormfald i de kommende og efterfølgende oprydningsarbejder. Seneste etape af skovningen har omfattet arealerne mellem 13. tee og 14. fairway, mellem 2. green og 16. tee, samt området til venstre for 6. tee. Arbejdet er gennemført i samarbejde med Skovdyrkerne, som også sørger for salg af træet, så klubben får en indtægt.

Der vil fortsat være mindre områder på banen, hvor gamle plantagetræer skal fjernes - helst inden de vælter af sig selv - og for at give luft til nye planter og træer. Det er mellem hul 2 og 3, og vil også være tilfældet fx mellem 18. tee og hul 14, samt mellem 16. og 17. green. Her vil arbejdet med udtynding foregå manuelt og af klubben selv, når ressourcerne er til stede.

Som det kan opleves flere steder, hvor de gamle grantræer er væltet/fjernet, sørger naturen selv for at sætte nye løv- og nåletræer, som vil stå mere naturligt og med en større variation i træer og buske på banen. Det gælder eksempelvis til på højre side af hul 6 og venstre side af hul 13. Andre steder vil områderne komme til at stå mere åbent og med spredte grupper af buske, gyvel og lyng, som fx højre side af hul 14.

Der kan i nogle af de ryddede områder blive behov for at hjælpe naturen lidt på vej med nyplantning, men aktiv beplantning vil primært foregå, hvor det understøtter de enkelte hullers layout, eksempelvis bag greens på hul 3, 9, 11 eller som markering af fairways og dog-legs på eksempelvis hul 7 og 16. Dette er alle steder, hvor der ikke tidligere har været træer.

Fremtidig nyplantning - og udtynding af eksisterende beplantning - på banen vil ske med henblik på at bevare og udvide omfanget løv- og nåletræer, som er egnstypiske, og som vil få lov at vokse mere spredt og tilfældigt end hidtil, så udtrykket på banen med årene vil blive mere naturligt.

Keld Juhl Jensen
Formand

Aktivitetskalender

man d. 30 nov 19:00 - 22:00
Generalforsamling GGK
man d. 07 dec 17:30 - 21:00
Bestyrelsesmøde

Bane Information:

LUKKET FOR HANDICAP REGULERING / VINTERREGLER

Fra og med den 27. november 2020 er der lukket for handicapregulering i Golfbox, uanset om der spilles til vintergreen eller til sommergreen. Teestederne vil blive rykket frem og der spilles efter vinterregler.

Bemærk at Baneudvalget gør alle golfspillere opmærksom på at der skal spilles til vintergreen, i tilfælde af rimfrost, med øjeblikkelig virkning.

Der bliver igen åbnet for handicapregulering til foråret, når der ikke længere er fare for frost.

Handicap- og Regeludvalget

Støt vores sponsorer ekstra meget i denne tid hvor alle virksomheder har det svært !

A. Boesenbæk Super Brugsen AagaardMaskinudlejning  Egtved Smedje
ToerringVVS web  Aalbæk  Sjakk  Sternberg
DetGamleApotek  Diagonalen  tojmand  Danbolig
 GiveVinduespolering  PK Auto  Give El  expert
 Danske Stenhuggerier  dsted Tømmer  PandoraKitchen  GiveIT
 CJ Tag  Partner Revision  JM Malerfirma  nordea
       
Nortec tilpasset Give Uddannelsescenter jyske oksnacks
 dancake  PS skilte tilpasset  Bjarne Madsen  FlemmingThisgaard
 Fællesantenne  HTH  FaryLochan tilpasset  hk Hornshyld
 Handelsbanken  Bildeko.dk tilpasset  Mokkaffe web