Plan for beplantning på banen

I marts 2016 afsluttedes den anden og sidste større etape i skovningen af de gamle plantagearealer. Forud venter opgaven med løbende at udvikle beplantningen på banen, så træer, planter og natur på sigt får et mere sammenhængende udtryk.

Første etape af skovningen gennemførtes i marts 2015 og omhandlede arealerne ved greens på hul 2, 6, 12, 13 og 18. Her blev områder med gamle og svage plantagetræer ryddet, både for at undgå yderligere stormfald i greenområderne, som det skete i 2013 og 2014, og for at skabe tiltrængt lys og luft til de fem greens.

Efter endnu en storm i efteråret 2015, hvor endnu en mængde træer i de tilbageværende plantageområder faldt, besluttede bestyrelsen, at også de resterende, større plantagearealer måtte skoves – igen for at undgå yderligere tilfælde af stormfald i de kommende og efterfølgende oprydningsarbejder. Seneste etape af skovningen har omfattet arealerne mellem 13. tee og 14. fairway, mellem 2. green og 16. tee, samt området til venstre for 6. tee. Arbejdet er gennemført i samarbejde med Skovdyrkerne, som også sørger for salg af træet, så klubben får en indtægt.

Der vil fortsat være mindre områder på banen, hvor gamle plantagetræer skal fjernes - helst inden de vælter af sig selv - og for at give luft til nye planter og træer. Det er mellem hul 2 og 3, og vil også være tilfældet fx mellem 18. tee og hul 14, samt mellem 16. og 17. green. Her vil arbejdet med udtynding foregå manuelt og af klubben selv, når ressourcerne er til stede.

Som det kan opleves flere steder, hvor de gamle grantræer er væltet/fjernet, sørger naturen selv for at sætte nye løv- og nåletræer, som vil stå mere naturligt og med en større variation i træer og buske på banen. Det gælder eksempelvis til på højre side af hul 6 og venstre side af hul 13. Andre steder vil områderne komme til at stå mere åbent og med spredte grupper af buske, gyvel og lyng, som fx højre side af hul 14.

Der kan i nogle af de ryddede områder blive behov for at hjælpe naturen lidt på vej med nyplantning, men aktiv beplantning vil primært foregå, hvor det understøtter de enkelte hullers layout, eksempelvis bag greens på hul 3, 9, 11 eller som markering af fairways og dog-legs på eksempelvis hul 7 og 16. Dette er alle steder, hvor der ikke tidligere har været træer.

Fremtidig nyplantning - og udtynding af eksisterende beplantning - på banen vil ske med henblik på at bevare og udvide omfanget løv- og nåletræer, som er egnstypiske, og som vil få lov at vokse mere spredt og tilfældigt end hidtil, så udtrykket på banen med årene vil blive mere naturligt.

Keld Juhl Jensen
Formand

Konverteringstabeller

    Banelængde
Herrer   48   51   57   60
Damer   48   51   57   60

Bane artikler

Powered by mod LCA