Generalforsamling 2019

Give Golfklub afholder ordinær generalforsamling

Mandag, den 25. november 2019 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor og revisor suppleant.
9. Eventuelt.

ad 3. Revideret regnskab kan rekvireres på kontoret i klubbens åbningstid.

ad 4. Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 200 kr. for aktive fuldtidsmedlemmer.

ad 5. Ingen forslag indstillet.

ad 6. Ingen forslag modtaget.

ad 7. Ifølge vedtægternes § 6 skal 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Erik Jensen er afgående og ønsker ikke genvalg. Brian Kvist indtrådte i et 1-årigt vikariat og vil gerne fortsætte for en ny 3 årig periode.

Bestyrelsen foreslår, at Brian Kvist og Niels Alsted vælges som nye medlemmer til bestyrelsen for en 3-årig periode.

Et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges for en 1-årig periode, idet Knud Brøchner af helbredsmæssige årsager ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Jette Hansen som nyt medlem til bestyrelsen.

ad 8. Bestyrelsen foreslår genvalg af Partner Revision som revisor samt EY (Ernst & Young) som revisorsuppleant.

 

På bestyrelsens vegne

Knud Brøchner
Formand

Bestyrelsesmøder

Generalforsamlinger

Bestyrelsen

Knud Brøchner
Knud Brøchner
formand
Mobile: 2425 4190
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Stephen Bihl
Stephen Bihl
næstformand
Mobile: 9215 0127
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ole Jensen
Ole Jensen
kasserer
Mobile: 2527 6821
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Erik Jensen
Erik Jensen
Mobile: 4083 9287
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Erik Bjerregaard
Erik Bjerregaard
Mobile: 3091 0333
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bo Eyro
Bo Eyro
Mobile: 2067 4213
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Brian Kvist
Brian Kvist
Mobile: 2231 4473
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.