Give Golfklub på Facebook

Give Golfklub er aktiv på Facebook, så klubbens medlemmer, gæster og venner løbende kan holde sig opdateret om stort og småt fra klubben.

Facebook

Om Give Golfklub

Give Golfklub er en medlemsdrevet forening, hvis formål er at stille de bedst mulige faciliteter til rådighed for golfsporten i lokalområdet, og at tilbyde en bred vifte af sociale og sportslige aktiviteter med udgangspunkt i golfsporten.

Klubben ledes af en bestyrelse, som er valgt af foreningens medlemmer. Bestyrelsen ansætter medarbejdere og nedsætter udvalg til varetagelse af det frivillige arbejde. Klubben har omkring 800 medlemmer og beskæftiger 6-8 ansatte medarbejdere.