Lokale regler

 1. Gule, røde, blå og sorte pæle, samt gule/sorte pæle i fairwaykanten og plader i fairways er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2 gælder.
 2. Nyplantede træer markeret med blå pæle eller blå bånd skal beskyttes. Hvis et sådant træ inkl. evt. støttepæle er til gene for en spillers stance eller tilsigtede sving, skal der tages lempelse efter Regel 24-2 om "ikke-flytbare forhindringer".
 3. Ved spil af 12. hul er 11. hul "out of bounds", markeret med hvide pæle. Ved spil af andre huller er disse pæle "ikke-flytbare forhindringer". Regel 24-2 gælder.
 4. Sten i bunkers er "flytbare forhindringer". Regel 24-1 gælder.


  Straf for overtrædelse af ovenstående regler: Hulspil: tab af hul / Slagspil: 2 straffeslag

 5. For alt spil på banen må en spiller skaffe sig oplysning om afstande ved brug af afstandsmåler. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil, fx højdeforskel og vindhastighed, er dette et brud på Regel 14-3.
 6. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
  Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
  Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
  Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
  Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkerings-mærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.
Godkendt af DGU april 2016