Midlertidige lokale regler

Arealer under reparation med spilleforbud:
Områderne ved 6. green og 15. green markeret med blå spray og blå pæle med sort top skal betragtes som Areal under reparation med spilleforbud. Færdsel i de tilsåede områder er ikke tilladt.