Plejeplan for greens

Henover vinteren oplevede vi i højere grad end tidligere problemer med specielt seks af vore greens. Baneudvalget havde derfor i marts måned besøg af banekonsulent Allan Brandt fra DGU med henblik på at få belyst problemerne samt få den optimale vejledning til behandling og vedligehold af greens.

Banekonsulenten gennemgik ved besøget vore greens sammen med greenkeeperne og baneudvalget - og der blev foretaget målinger og taget prøver i både overflade og dybde. Problemerne med de berørte greens har flere årsager. For det første, er det vigtigt med lys og luft, for at skabe sunde greens. Dette er allerede forsøgt afhjulpet ved udtynding af beplantningen omkring alle de greens, hvor det har været muligt.

For det andet kan der konstateres et omkring 3 cm tykt filtlag under overfladen, hvilket er langt mere, end de tilrådelige højst 0,5 cm. Det forholdsvis tykke filtlag bevirker, at græsset er ekstra sårbart overfor sygdom og skader, og kan have svært ved at vokse. Greens blev ligeledes målt for komprimering, men her var der heldigvis ingen problemer. Helt ned i 30 cm dybde er der rigtig fin gennemgang. Konklusionen på analysen er derfor, at med den rette pleje, kan vi få rettet op på problemerne henover sommeren.

Bestyrelsen, baneudvalget og greenkeeperne prioriterer indsatsen med at få optimale greens meget højt. Der er på baggrund af banekonsulentens anbefalinger blevet udarbejdet en omfattende arbejds- og vedligeholdelsesplan, og grenkeeperne har en stor og tidskrævende arbejdsopgave foran sig for at løse problemerne, specielt med det tykke filtlag.

Arbejdet vil omfatte dybdeluftning, hurtigprikning, optagning af propper og verikalskæring, samt hyppig topdressing. Alene til topdressing forventes i løbet af sæsonen tilført 160 ton sand. Derudover vil der ske eftersåning af greens hver fjerde uge, ligesom der vil blive tilført mere gødning, end tidligere. De mest berørte greens vil blive klippet med single-klipper (hånd-klipper), indtil de igen tåler belastningen fra tungere materiel.

Ovenstående projekt er tidskrævende, og alene den ekstra indsats med topdressing og luftningsprogram medfører et ekstra tidsforbrug på omkring 500 mandetimer. Greenkeeperne er derfor nødt til at prioritere arbejdet med greens højere på bekostning af andre opgaver, hvor der vil blive behov for hjælp af frivillige.

De mange plejetiltag kan naturligvis ikke gennemføres uden en vis gene for spillerne på banen. Greenkeeperne bestræber sig på at gennemføre arbejdet, så det generer mindst muligt, men vejret spiller også en afgørende rolle, så arbejdet må passes ind under hensyntagen til vejrforholdende. Bestyrelsen og baneudvalget håber på medlemmernes opbakning og forståelse - og vi ser frem til, at vi alle igen snart kan putte på super greens.

Baneudvalget

Aktivitetskalender

tir d. 05 jul 07:00 - 20:00
Prikning af greens
ons d. 06 jul 17:00 - 21:00
Bestyrelsesmøde
fre d. 08 jul 09:00 - 15:00
Besøg af Vejle Idrætshøjskole
man d. 25 jul 07:00 - 19:52
Gratis greenfee
tir d. 26 jul 07:00 - 19:52
Gratis greenfee
ons d. 27 jul 07:00 - 19:52
Gratis greenfee
tor d. 28 jul 07:00 - 19:52
Gratis greenfee
fre d. 29 jul 07:00 - 19:52
Gratis greenfee
ons d. 03 aug 17:00 - 21:00
Bestyrelsesmøde
ons d. 03 aug 17:00 - 21:00
Bestyrelsesmøde

Bane Information:

Prikning af greens

Tirsdag den 5. juli prikker vi greens. Da dette arbejde tager lang tid, så kan vi ikke bare køre til side for jer spillere og derfor kan der komme huller, hvor I som spillere enten må springe hullet over eller have stor tålmodighed.

Så vær opmærksom på greenkeeperne, når I spiller tirsdag den 5. juli og hav tålmodighed. Det tager ca. 30 min. at lufte en green, så det er meget tidskrævende, men nødvendigt for græssets sundhed og styrke.

Hilsen greenkeeperne

Støt vores sponsorer ekstra meget i denne tid hvor alle virksomheder har det svært !

A. Boesenbæk Super Brugsen AagaardMaskinudlejning  Egtved Smedje
ToerringVVS web  Mokkaffe web  Sjakk  Sternberg
DetGamleApotek  Diagonalen  tojmand  Danbolig
 GiveVinduespolering  PK Auto  Give El  expert
 Danske Stenhuggerier  dsted Tømmer  PandoraKitchen  GiveIT
 Bildeko.dk tilpasset  Partner Revision  JM Malerfirma  nordea
       
Nortec tilpasset Give Uddannelsescenter VestjyskBank oksnacks
 dancake  PS skilte tilpasset  Bjarne Madsen  FlemmingThisgaard
 Fællesantenne  HTH  FaryLochan tilpasset  hk Hornshyld
 Handelsbanken  MiddelfartSparekasse