Plejeplan for greens

Henover vinteren oplevede vi i højere grad end tidligere problemer med specielt seks af vore greens. Baneudvalget havde derfor i marts måned besøg af banekonsulent Allan Brandt fra DGU med henblik på at få belyst problemerne samt få den optimale vejledning til behandling og vedligehold af greens.

Banekonsulenten gennemgik ved besøget vore greens sammen med greenkeeperne og baneudvalget - og der blev foretaget målinger og taget prøver i både overflade og dybde. Problemerne med de berørte greens har flere årsager. For det første, er det vigtigt med lys og luft, for at skabe sunde greens. Dette er allerede forsøgt afhjulpet ved udtynding af beplantningen omkring alle de greens, hvor det har været muligt.

For det andet kan der konstateres et omkring 3 cm tykt filtlag under overfladen, hvilket er langt mere, end de tilrådelige højst 0,5 cm. Det forholdsvis tykke filtlag bevirker, at græsset er ekstra sårbart overfor sygdom og skader, og kan have svært ved at vokse. Greens blev ligeledes målt for komprimering, men her var der heldigvis ingen problemer. Helt ned i 30 cm dybde er der rigtig fin gennemgang. Konklusionen på analysen er derfor, at med den rette pleje, kan vi få rettet op på problemerne henover sommeren.

Bestyrelsen, baneudvalget og greenkeeperne prioriterer indsatsen med at få optimale greens meget højt. Der er på baggrund af banekonsulentens anbefalinger blevet udarbejdet en omfattende arbejds- og vedligeholdelsesplan, og grenkeeperne har en stor og tidskrævende arbejdsopgave foran sig for at løse problemerne, specielt med det tykke filtlag.

Arbejdet vil omfatte dybdeluftning, hurtigprikning, optagning af propper og verikalskæring, samt hyppig topdressing. Alene til topdressing forventes i løbet af sæsonen tilført 160 ton sand. Derudover vil der ske eftersåning af greens hver fjerde uge, ligesom der vil blive tilført mere gødning, end tidligere. De mest berørte greens vil blive klippet med single-klipper (hånd-klipper), indtil de igen tåler belastningen fra tungere materiel.

Ovenstående projekt er tidskrævende, og alene den ekstra indsats med topdressing og luftningsprogram medfører et ekstra tidsforbrug på omkring 500 mandetimer. Greenkeeperne er derfor nødt til at prioritere arbejdet med greens højere på bekostning af andre opgaver, hvor der vil blive behov for hjælp af frivillige.

De mange plejetiltag kan naturligvis ikke gennemføres uden en vis gene for spillerne på banen. Greenkeeperne bestræber sig på at gennemføre arbejdet, så det generer mindst muligt, men vejret spiller også en afgørende rolle, så arbejdet må passes ind under hensyntagen til vejrforholdende. Bestyrelsen og baneudvalget håber på medlemmernes opbakning og forståelse - og vi ser frem til, at vi alle igen snart kan putte på super greens.

Baneudvalget

Aktivitetskalender

ons d. 13 mar 18:00 -
Fællesmøde med udvalg
man d. 18 mar 17:00 -
Bestyrelsesmøde
lør d. 23 mar 08:00 - 16:00
Weekendkursus Golfkørekort
søn d. 24 mar 08:00 - 16:00
Weekendkursus Golfkørekort

Bane Information:

Fra den 27 november 2023 er der lukket for handicapregulering i Golfbox, uanset om der spilles til vintergreen eller til sommergreen.

Teestederne vil blive rykket frem og der spilles efter vinterregler og der SKAL spilles fra måtter på fairway eller kortere klippet areal (f.eks. forgreen)
Vintermåtterne findes i en kasse ved touch skærmen og prisen er kr. 75 som betales via MobilePay 211691
Baneudvalget gør alle golfspillere opmærksom på, at i tilfælde af rimfrost,  skal der spilles til vintergreen med øjeblikkelig virkning.

Teesteder bliver flyttet tilbage, og der bliver åbent for handicapregulering igen omkring den 15. april. afhænig af vejeret.

Handicap- og Regeludvalget  

Kontorets åbningstider

Fra 1. november

Mandag: LUKKET
Tirsdag: kl. 9 - 13
Onsdag: LUKKET
Torsdag: kl. 9 - 13
Fredag: LUKKET
Weekender og helligdage lukket 

Henvendelse kan i øvrigt ske til Mette på mail: info@givegolfklub.dk eller i åbningstiden på telefon 7573 9401

Støt vores sponsorer - de støtter Give Golfklub

A. Boesenbæk Super Brugsen AagaardMaskinudlejning  Egtved Smedje
ToerringVVS web  Pagaard El  GiveService  MiddelfartSparekasse
 Schouw 002  Kældervin 2022  tojmand  danbolig2023 2
 GiveVinduespolering  Vandel Undervognscenter  Give El  expert
 Danske Stenhuggerier  dsted Tømmer  PandoraKitchen  Nortec tilpasset
 Bildeko.dk tilpasset  Partner Revision  JM Malerfirma  EMR
       
Nortec tilpasset GiveIT VestjyskBank oksnacks
 dancake  Handelsbanken  Bjarne Madsen  FlemmingThisgaard
 NORLYS 23  HTH  FaryLochan tilpasset  LarsVegas.png
 GiveElementer  PK Auto  HK Olie  Mila
 AT biler  RealMæglerne2023  JB logo web  FirstStopHerning23