Lokale regler

1. Gule, røde, blå og sorte pæle, samt gule/sorte pæle i fairwaykanten og plader i fairways er ”ikke-flytbare forhindringer”. hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. 

2. Nyplantede træer markeret med blå pæle, blå bånd eller støttepæle skal beskyttes. Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1.

 3. Ved spil af 12. hul er 11. hul ”out of bounds”, markeret med hvide pæle. Ved spil af andre huller er disse pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 16.1 gælder.

 4. Lokalregel E5: Hvis en spiller har slået sin bold out of bounds eller bolden er mistet, kan man med 2 strafslag droppe en ny bold, 2 køllelængder inde på den nærmeste fairway på samme hul, som alternativ til at slå en ny bold fra forrige sted:

Det fastslås, hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller hvor på banen, bolden er mistet. Det er det såkaldte "bold-referencepunkt" (A)

Ud fra dette punkt må spilleren bevæge sig ind til den nærmeste fairwaykant på det hul, der spilles (B), ikke nærmere flaget

Bolden må droppes maksimalt 2 køllelængder inde på fairwayen. 2 strafslag skal tillægges scoren.

 5. Skyllerender i bunkere:

“Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand, resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation. Lempelse må tages efter Regel 16.1c

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.