Midlertidige lokale regler

Lejeforbedring:

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med, længden på et scorekort og er i det generelle område, ikke nærmere hullet.” Bolden må renses. Regel 14.2b(2) gælder

Dræn render:

Der etableret dræn-render, på enkelte huller, hvorfor disse kan være til gene for spillet:

Dette gælder følgende huller:

Hul 9 foran green venstre side.

Hul 11 foran green højre side.

Hul 13 foran green venstre side

Hul 17 foran green

Hvis et sådant område er til gene for spillerens tilsigtede stance eller tilsigtede sving, kan spilleren uden straf tage lempelse ved at droppe en bold det nærmeste sted for fuld lempelse, inden for en køllelængde og ikke nærmere hullet, jfr. regel 16-1

Straf for overtrædelse af lokale regler: Den generelle straf  efter regel 14.7a.