Ordensregler

  1. Start fra 1. tee skal reserveres og bekræftes senest 5 minutter før start. Klubbens medlemmer må på ledige tider starte fra 1. tee uden reserveret tid.
  2. Start fra 10. tee er tilladt for medlemmer, hvis ingen spillere er på 9. hul, dog ikke weekender og helligdage kl. 10-14. En start fra 10. tee har ingen rettigheder på 1. tee.
  3. Spillerne opfordres til at danne 3- og 4-bolde. Klubben forbeholder sig ret til i weekender og på helligdage kl. 10-14 at samle 1- og 2-bolde for at frigøre starttider.
  4. En hurtigere spillende bold/gruppe bagfra skal lukkes igennem. Hvis en spillers bold ikke umiddelbart kan findes, skal der lukkes igennem efter højst ét minut.
  5. Banepersonalet har fortrinsret på banen. Der må ikke slås bolde i retning mod personalet eller andre, medmindre de med sikkerhed er udenfor rækkevidde.
  6. Græstørv lægges på plads overalt på banen inkl. på teesteder. River placeres i bunkeren med rivehovedet i spilleretningen. Alle skilte, anvisninger og afmærkninger skal respekteres.

Bestyrelsen