Æresmedlemmer

Personer, som har ydet en ekstraordinær og mangeårig indsats eller på anden måde har haft særlig betydning for Give Golfklub, kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer. Et æresmedlem modtager hædersdiplom og opnår livslang kontingentfrihed.

Give Golfklub har følgende æresmedlemmer:

Erling Eskildsen: Initiativtager til anlæggelse af golfbanen og medstifter af klubben. Udnævnt d. 16/5 2011.

Kirsten Neve: Mangeårig medarbejder og frivillig siden klubbens start. Udnævnt d. 28/12 2014.