Om Give Golfklub

Give Golfklub er en medlemsdrevet forening, hvis formål er at stille de bedst mulige faciliteter til rådighed for golfsporten i lokalområdet, og at tilbyde en bred vifte af sociale og sportslige aktiviteter med udgangspunkt i golfsporten.

Klubben ledes af en bestyrelse, som er valgt af foreningens medlemmer. Bestyrelsen ansætter medarbejdere og nedsætter udvalg til varetagelse af det frivillige arbejde. Klubben har omkring 800 medlemmer og beskæftiger 6-8 ansatte medarbejdere.